Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Popularne ośrodki 

Obszar działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie:
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,
Udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
Realizacja pracy socjalnej,
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
Asystentura rodzin,
Realizacja zadań z zakresu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
Realizacja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
Środowiskowy Dom Samopomocy-pobyt dzienny,
Schronisko dla Osób Bezdomnych- udzielanie schronienia

Realizacja działań w zakresie problemu przemocy w rodzinie poprzez organizowanie grup roboczych-
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,którego głównymi zadaniami są:
– udzielanie pomocy w środowisku lokalnym,
-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
-inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
-inicjowanie działań w stosunku do osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie

Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

  • Oferta pomocowa : Procedura „niebieskie karty” Pomoc pedagogiczna Inna (patrz opis ośrodka)
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Janusza Korczaka 5Leszno,64-100 65 520 70 46 info@moprleszno.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112