Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Dział Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, Dział Interwencji Kryzysowej

Popularne ośrodki 

-prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie;
-prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu;
-mieszkania chronione;
-zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu;
-udziela kompleksowej pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna)
-prowadzi działalność edukacyjno – informacyjną dla młodzieży w formie warsztatów w szkołach;
-prowadzi Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci;
-prowadzi warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie;
-prowadzi spotkania korekcyjno -edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Klubie Integracji Społecznej

Godziny pracy:
Dział Interwencji Kryzysowej pracuje całodobowo

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Miejsce czasowego pobytu
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Obywatelska 4Kalisz,62-800 62 757 45 10, 503-414-661 mops.kalisz@wp.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112