Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obsługa organizacyjno – techniczna gminnego zespołu interdyscyplinarnego, pomoc psychologiczna, procedura niebieskiej karty – objęcie praca socjalna, kierowanie do Gminnej Komisji ds.rozwiązywania problemów alkoholowych, objęcie pomocą asystenta rodziny, wsparcie finansowe, pomoc prawna, kierowanie do poradni leczenia uzależnień, lekarza rodzinnego

  • Oferta pomocowa : Procedura „niebieskie karty” Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Gimnazjalna 8cOdolanów,Powiat ostrowski,63-430 627 333 773 mgopsodolanow@osw.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112