Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu

Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc: prawną, psychologiczną, psychiatryczną. W Ośrodku można skorzystać także z psychoterapii lub pomocy mediatorów czy też wziąć udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

  • Oferta pomocowa : Pomoc psychologiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Inna (patrz opis ośrodka)
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy
Dane kontaktowe

Zeylanda 9/3Poznań,60-808 786160100

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112