Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (gm. Swarzędz)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (gm. Swarzędz)

Popularne ośrodki 

OIK w Kobylnicy oferuje pomoc osobom, które:

– ucierpiały na skutek wypadków losowych,

– doświadczyły klęski żywiołowej,

– doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub gwałtu,

– utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem,

– przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu.

W skład OIK-u wchodzi hostel, w którym mieszkańcy powiatu poznańskiego w sytuacjach kryzysowych mogą uzyskać schronienie na okres 3 miesięcy. Przyjęcie do hostelu wymaga uzyskania skierowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (tel. 61-8410716), a w nagłych sytuacjach osoba(y) zainteresowana(e), może zostać przyjęta bez skierowania, np. w wyniku interwencji policji czy innych instytucji społecznych i charytatywnych (wówczas formalności regulowane są w drugiej kolejności).

Osoby przebywające w hostelu mogą liczyć na codzienne specjalistyczne wsparcie.

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy
Dane kontaktowe

ul. Poznańska 91, KobylnicaSwarzędz,Powiat poznański,62-006 61-8150369 oikkobylnica@powiat.poznan.pl http://www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112