PIK – Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu

PIK - Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu

Popularne ośrodki 

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest przez całą dobę. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą zgłosić się osobiście w siedzibie PIK przy ul. Niedziałkowskiego 30 w Poznaniu lub skontaktować się dzwoniąc pod numery telefonu interwencyjnego 61-8354866 lub 61-8354865.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej funkcjonują także:

  • Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynny całodobowo: 61-8430101
  • Telefon zaufania dla osób z problemami życiowymi, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 19.00 do godz. 7.00 oraz od soboty od godz. 15.00 do poniedziałku do godz. 7.00:                             61-8354904

W każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00 w siedzibie PIK dyżur pełnią funkcjonariusze Policji, którzy udzielają informacji i porad m. in. na temat procedur związanych ze zgłaszaniem przestępstw, prowadzeniem postępowania przygotowawczego, środków i procedur ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

 

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Pomoc psychologiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Inna (patrz opis ośrodka)
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Niedziałkowskiego 30Poznań,61-578 618354866 pik.poznan@neostrada.pl http://www.mcik-poznan.cop.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112