Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Leszno

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Leszno

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Plac Kościuszki 4 B Leszno,64-100 65 525 69 68 pcpr@powiat-leszczynski.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112