Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

  • Oferta pomocowa : Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Słowackiego 8Poznań,60-823 618410710 pcpr@powiat.poznan.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112