Punkt Konsultacyjny przy GOPS w Budzyniu

Punkt Konsultacyjny przy GOPS w Budzyniu

  • Oferta pomocowa : Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Lipowa 1Budzyń,Powiat chodzieski 67 284 38 50 ddps@budzyn.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112