Punkt Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej Stowarzyszenia

Punkt Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej Stowarzyszenia

Punkt Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej Stowarzyszenia „DZIECKO” oferuje również mediację. Spotkania ze specjalistami, którzy pracują w formie wolontariatu, odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Terminy dyzurów: wtorki i środy w godz. od 15.30 do 17.30.

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Osoba stosująca przemoc

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112