Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Inowrocławiu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Inowrocławiu

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Sportowa 4Ośrodki poza Wielkopolską,88-181 Jaksice 52 357 89 32, fax 52 357 89 32 sow@pcpr-ino.pl http://www.pcpr-ino.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112