Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Świnoujściu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Świnoujściu

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Dąbrowskiego 4Ośrodki poza Wielkopolską,72-600 Świnoujście 91 322 54 77, 91 322 54 81 sekretariat@mopr.swinoujscie.pl http://www.mopr.swinoujscie.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112