Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni

Popularne ośrodki 
  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. bp Dominika 25Ośrodki poza Wielkopolską,81-402 Gdynia 58 622 22 22 - całodobowo interwencja@zpsgdynia.pl http://www.zpsgdynia.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112