Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Wojska Polskiego 69Ośrodki poza Wielkopolską,18-500 Kolno 86 278 12 99 wew.22 pcpr@powiatkolno.pl http://www.pcprkolno.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112