Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
Dane kontaktowe

ul. Małopolska 20aOśrodki poza Wielkopolską,45-301 Opole 77 455 63 90 wew. 3 sekretariat@mopr.opole.pl http://www.mopr.opole.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112