Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Poznaniu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Poznaniu

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112