Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Warszawie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Warszawie

Popularne ośrodki 
  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy
Dane kontaktowe

ul. Wilcza 60Ośrodki poza Wielkopolską,00-679 Warszawa 22 828 38 26, fax 22 622 25 17 sow@cpk.org.pl http://www.cpk.org.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112