Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Popularne ośrodki 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach jest miejscem pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim. Dysponuje 15 miejscami noclegowymi. Przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny. Klienci przyjmowani są po osobistym zgłoszeniu lub na podstawie skierowania przez instytucje: policję, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, na okres 3 miesięcy, jednak w uzasadnionych wypadkach czas pobytu może być przedłużony.

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy
Dane kontaktowe

ul. Strzelecka 10Zduny,Powiat krotoszyński,63-760 602384357 sow@krotoszyn.pl http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112