Stowarzyszenie Monar, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

Stowarzyszenie Monar, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

Odbiorcy pomocy:

–        dzieci i młodzież doświadczająca przemocy domowej,

–        dorośli doświadczający przemocy domowej,

–        świadkowie przemocy,

–        dorośli stosujący przemoc domową

szczególnie, gdy związane jest to z nadużywaniem/uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

  • Wsparcie: telefoniczne, komunikatory internetowe, osobiste po wcześniejszym umówieniu
  • Pomoc psychiatryczna:wtorek: 16:00-18:00, piątek: 15:00-17:00
  • Pomoc prawna:wtorek 16:00-18:00
  • Pomoc specjalistów terapii uzależnień – zapisy: poniedziałek-piątek: 9:00-12:00
  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Michała Sobeskiego 2Poznań,60-579 Poznań 61 868 72 27, 61 867 98 04, 61 867 98 03, poznan@monar.org http://www.poznan.monar.org/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112