Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Podkocka 4aNowe Skalmierzyce,Powiat ostrowski,63-460 625804020 mgops@noweskalmierzyce.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112