Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Niepodległości 18Tarnówka,Powiat złotowski,77-116 672664353 gops@tarnowka.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112