Zespół Interdyscyplinarny w Ujściu

Zespół Interdyscyplinarny w Ujściu

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny w Ujściu są w szczególności:

  • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka
  • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane wychowawczo lub opiekuńczo (np. brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.);
  • rodziny,  w których nadużywa się alkoholu lub innych środków;
  • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itp.;
  • rodziny, w których są osoby niepełnosprawne;
  • rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzenia w zakładzie karnym;
  • rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci;
  • rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni;

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu. Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Inna (patrz opis ośrodka)
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Wojska Polskiego 12, 64-850 UjścieUjście,Powiat pilski,64-850 672 840 225 opsujscie@vp.pl http://www.ujscie.mops.pl/zespol_interdyscyplinarny/554,zesp_interdyscyplinarny.html

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112