Zespół Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie

Zespół Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Słowackiego 18Ośrodki poza Wielkopolską,06-300 Mława 23 654 52 29, 23 654 33 66, fax 23 651 09 56 zowmlawa@zow.mlawa.home.pl http://www.zowmlawa.home.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112