Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. ks. J. Popiełuszki 24 Ośrodki poza Wielkopolską,06-820 Piastów 22 753 45 56, fax 22 723 39 05 kontakt@zowpiastow.pl http://www.zowpiastow.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112