Piła: Telefon od sąsiada doświadczającego przenocy

Piła: Telefon od sąsiada doświadczającego przenocy 20 grudnia 2019

„Telefon od sąsiada” to akcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizowana w 2016 roku w ramach projektu – „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”. „Telefon od sąsiada” wciąż można odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile przy ul. Spacerowej 23, w budce telefonicznej usytuowanej na parterze przy recepcji. Po podniesieniu słuchawki usłyszeć w niej będzie można historie osób, które przemocy doświadczyły.

Projekt „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” wpisał się w zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020 i realizowany był w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2016 w ramach Priorytetu I Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Projekt był odpowiedzią na pytanie jak właściwie zadziałać, aby zapobiec zjawisku przemocy w rodzinie, zanim kryzys przerodzi się w długotrwały problem. Zakładał przeprowadzenie regionalnej kampanii społecznej w województwie wielkopolskim, która miała na celu zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę uświadamiającą zarówno otoczeniu ofiary, jak i samemu poszkodowanemu, różnych formy przemocy, ich skutków, sposobów przeciwstawiania się, a także sposobów dających szansę na wyjście z trudnej sytuacji życiowej oraz radzenia sobie w obliczu doświadczania przemocy osobiście lub też bycia jej obserwatorem.

Telefon od sąsiada w Pile wciąż dzwoni. Można wciąż podnieść słuchawkę…

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112