Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie w Jarocinie i w Pleszewie

Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie w Jarocinie i w Pleszewie 27 października 2017

W dniu 26.10.2017 w siedzibach PCPR w Pleszewie i PCPR Jarocinie odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne promujące Wielkopolską kampanię społeczno – edukacyjną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzięli w nich udział specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pedagodzy realizujący procedurę „Niebieskie Karty”. Część szkoleniowa spotkań dotyczyła pierwszego kontaktu i sposobu prowadzenia rozmowy z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy w rodzinie. Rozmawiano również o mechanizmach funkcjonowania rodzin dotkniętych tym problemem. Spotkania stanowią cześć działań promocyjnych portalu, a także mają przyczyniać się do podnoszenia kompetencji służb pracujących w obszarze przeciwdziania przemocy w rodzinie.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112