Pleszew: Punkt pierwszego kontaktu

Pleszew: Punkt pierwszego kontaktu 23 października 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Porozumieć się bez przemocy”, prowadzi Punkt pierwszego kontaktu, w którym wsparcie  może znaleźć rodzina, która przeżywa kryzys, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów związanych z przemocą. Osoba dotknięta przemocą może skorzystać m.in. z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego, z bezpłatnej wypożyczalni „Stop przemocy w rodzinie” zawierającej broszury, ulotki, książki, filmy, nośniki przenośne z materiałami z obszaru przeciwdziałania przemocy. Istnieje również możliwość skorzystania z komputera wraz z dostępem do Internetu w siedzibie OIKu.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1, w godzinach 7.30 – 15.30. Program trwa do 31 grudnia 2018.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112