„Policjant, który mi pomógł”: XI edycja konkursu

„Policjant, który mi pomógł”: XI edycja konkursu 13 kwietnia 2018

Rozpoczęła się XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji. Celem konkursu jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, których profesjonalizm, empatia i umiejętności w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przyczyniły się do skutecznego uzyskania wsparcia przez osoby, które doświadczyły przemocy ze strony osoby najbliższej. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 policjantów. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną. XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.
Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu trwa do 31 maja 2018.  Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast pięciu laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji KGP.
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać pod adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą tradycyjną: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodiznie „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13,02-121 Warszawa.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konbkursu można pobrać TUTAJ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112