„Powiedz STOP przemocy” we Wrześni

„Powiedz STOP przemocy” we Wrześni 28 listopada 2017

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zapraszamy na powiatową konferencję „Powiedz STOP przemocy”, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017r., w godz. 10.00 – 14.00, w sali konferencyjnej PCPR przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. W czasie konferencji przedstawione zostaną prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologiczno – terapeutyczne podejścia w pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc oraz omówiona zostanie skali problemu  przemocy wobec dzieci, a także kampania profilaktyczna realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020. Zaproszenie na konferencję wystosowane przez Dyrektora PCPR Panią Annę Marię Kulczyńską i program konferencji znajdą Państwo poniżej.

PROGRAM KONFERENCJI

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112