Powiat poznański: Specjalistyczne szkolenie dla członków ZI i GR

Powiat poznański: Specjalistyczne szkolenie dla członków ZI i GR 1 czerwca 2017

Szkolenie dla członków ZI i GR

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilatyki Społecznej uprzejmie zaprasza na nieodpłatne szkolenie seminaryjno – warsztatowe „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”, które adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego (pracowników socjalnych, asystentów, policjantów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli ochrony zdrowia, kuratorów sądowych).

Szkolenie odbędzie się w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2017r. w godz. 10.00 – 14.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogowskiej 27 w Poznaniu w grupie 12-osobowej i obejmie 18 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie pracy warsztatowej. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych służb realizujących procedurę „Niebieskie Karty” w obszarze pracy z osobami stosującą przemoc.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: fundacja@pcps.pl na karcie zgłoszeniowej, którą przesyłam w załączeniu. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc (12 uczestników), a o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem szkolenia pod numerem 602679669. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Powiat Poznański.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112