Poznań: Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim

Poznań: Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim 19 marca 2019

Wielkopolski Urząd Wojewódzki ma zaszczyt poinformować o konferencji skierowanej do kadr zatrudnionych w obszarze pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencja odbędzie się pod hasłem: „Formy wsparcia osób uwikłanych w przemoc w rodzinie – jak skutecznie pomagać?”, a jej głównym celem będzie prezentacja działań specjalistów i wymiana doświadczeń.

Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 16/18, w budynku A na I piętrze.

Bliższe informacje o konferencji dostępne są u Wojewódzkiego Koordynatora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pod numerem telefonu 618541803.

PROGRAM KONFERENCJI

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112