Poznań: Nieodpłatna oferta pomocowa dla świadków i osób doświadczających przemocy w rodzinie w 2020 roku

Poznań: Nieodpłatna oferta pomocowa dla świadków i osób doświadczających przemocy w rodzinie w 2020 roku 15 stycznia 2020

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania informuje, że w 2020 roku powierzył realizację zadań z zakresu wspierania świadków i osób doświadczających przemocy w rodzinie następującym podmiotom, które nieodpłatnie oferują specjalistyczną pomoc mieszkańcom Poznania:

FUNDACJA DZIECKO W CENTRUM, ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu oraz os. Batorego 13/11 w Poznaniu, tel. 888080508,  oferuje m.in. pomoc psychoterapeutyczną, wsparcie psychologiczne, warsztaty edukacyjne i edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących świadkami lub doświadczającymi przemocy w rodzinie

STOWARZYSZENIE POGOTOWIE SPOŁECZNE, ul. Bydgoska 6/7 w Poznaniu, ul. Borówki 4 w Poznaniu, ul. Starołęcka 36/38 w Poznaniu oraz ul. Jawornicka 50 w Poznaniu, tel. 618876623, 618705757, oferuje  m.in. konsultacje psychologiczne i wychowawcze, działania interwencyjne (pomoc medyczna, nocleg, pobyt czasowy), porady prawne, pomoc psychoterapeutyczną, grpę terapeutyczną i grupę wsparcia dla dzieci i nastolatków z rodzin alkoholowych doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie lub będących świadkami takiej przemocy

FUNDACJA RESTART, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 w Poznaniu, tel. 695626730, oferuje m.in. terapie indywidualną i grupową, grupę dla rodziców, grupę dla kobiet, grupę dla mężczyzn, pomoc psychologiczną i pedagogiczna, porady prawnika dla osób dorosłych  doświadczających przemocy w rodzinie, osób dorosłych będących świadkami przemocy w rodzinie, osób dorosłych mających problem alkoholowy oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym

STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Sobeckiego 2 w Poznaniu, tel. 618679804, oferuje m.in. porady i konsultacje w tym prawne, pomoc psychologiczną, pomoc psychoterapeutyczną dla młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie oraz młodzieży z rodzin alkoholowych, a także  i osób dorosłych będących świadkami przemocy w rodzinie, osób dorosłych mających problem alkoholowy oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz grupę dramaterapeutyczną dla dzieci i  młodzieży

Działalność wskazanych podmiotów w zakresie realizowanych powyżej zadań wspiera Miasto Poznań (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46 w Poznaniu, tel. 618785429).

Szczegółowa informacja o ofercie pomocowej współfinansowanej przez Miasto Poznań znajduje się TUTAJ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112