Poznań: Nowe zasady prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”

Poznań: Nowe zasady prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” 1 czerwca 2018

Od 1 lipca 2018r. obowiązywać będą w Poznaniu nowe zasady postępowania w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Po wpływie „Niebieskiej Karty – A” do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawa zostanie przekazana do jednego z trzech Zespołów Opiniujących. Na posiedzeniu, trzech do pięciu członków zespołu, w oparciu o analizę „Niebieskiej Karty – A” oraz notatkę sporządzoną przez dzielnicowego oraz kwestionariusz oceny ryzyka opracowany pracownika socjalnego, zdecyduje o skierowaniu sprawy do dalszego prowadzenia przez grupę roboczą albo o braku zasadności podejmowania działań i zakończeniu procedury. W przypadku przekazania sprawy do grupy roboczej, specjaliści ją tworzący (np. pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog, psycholog, prawnik) opracują plan wsparcia klientów w rozwiązaniu problemu przemocy domowej i zaproponują różne działania osobom, co do których istnieje przypuszczenie ze doświadczają przemocy oraz osobom, podejrzewanym o stosowanie przemocy.

Zespół opiniodawczy dla dzielnic Grunwald i Jeżyce będzie miał swoją siedzibę w filii MOPR przy ul. Jana Matejki 50, dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda – w filii MOPR na os. Piastowskim 81, a dla dzielnicy Stare Miasto – w filii MOPR przy ul. Tadeusza Kościuszki 103 w Poznaniu.

Nowy regulamin określający zasady prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w Poznaniu przyjęli niemal jednogłośnie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018r., które odbyło się  w Urzędzie Miasta Poznania.

Poznański Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, który zapewnia jego obsługę administracyjną. Przewodniczącym Zespołu jest Pan Piotr Czajka z MOPR, a sekretarzem – Pani Marta Kempińska z MOPR. Kontakt: tel. 618609905, e-mail zi@mopr.poznan.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112