Poznań: Oferta dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc dostępna w 2018 roku

Poznań: Oferta dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc dostępna w 2018 roku 8 lutego 2018

Miasto Poznań powierzyło w 2018 roku wykonywanie zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pięciu organizacjom pozarządowym. Projekty adresowane do osób doswiadczających przemocy W rodzinie realizują: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja „Dziecko w Centrum”, Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”, Stowarzyszenie „Monar” i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Z kolei projekty adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie realizują: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej i Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”.  Poniżej znajdują się informacje o poszczególnych programach i ich realizatorach, przygotowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Zapraszamy do skorzystania z oferty poszczególnych podmiotów.

OFERTA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112