Poznań: „Razem możemy więcej!” w Urzędzie Miasta

Poznań: „Razem możemy więcej!” w Urzędzie Miasta 9 stycznia 2018

W dniu 16 stycznia 2018r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Razem możemy więcej! – współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, adresowane do przedstawicieli poznańskich instytucji, służb i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania uczestnicy przyjrzą się procedurze „Niebieskie Karty”, a także wypracują rozwiązania, które mogą okazać się pomocne w wypełnianiu codziennych zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m. Poznania. Organizatorem spotkania jest Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom Pani dr Marta Mazurek. Osobą udzielająca informacji w sprawie spotkania i przyjmującą zgłoszenia jest Pani Iwona Garczyńska w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, e-mail: iwona_garczynska@um.poznan.pl, tel. 618785985.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112