W Poznaniu o bezpieczeństwie seniorów

W Poznaniu o bezpieczeństwie seniorów 20 października 2017

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wspólnie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu w dniu 23 października 2017 roku od godz.11.00 do 14.00 organizuje  konferencję pt. ,,Seniorze nie daj się”. Konferencja odbędzie się w sali 2200 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu mieszczącym się przy ul. Hejmowskiego 2. Celem konferencji jest przedstawienie jej uczestnikom – seniorom i specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy i wspierania seniorów,   niebezpieczeństw zagrażających seniorom (m.in. przestępstwa na ,,wnuczka”, ,,policjanta”, przestępstwa przemocy ze strony osób najbliższych) poprzez wskazanie profilaktycznych rozwiązań oraz sposobów postępowania w przypadkach zagrożeń. Bezpieczeństwo osobiste jest niezwykle ważne szczególnie dla osób starszych. Jednym z rozwiązań pozwalających na kompleksowe wsparcie tej grupy społecznej jest zmobilizowanie i skoncentrowanie działań wielu instytucji w zakresie zapobiegania zdiagnozowanym problemom. Wśród prelegentów znajdzie się sędzia, policjant, lekarz geriatra, psycholog i pracownik banku

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112