Świadek przemocy

Świadek przemocy to osoba bardzo ważna. Osoba doznająca przemocy często boi się zgłosić na policję z uwagi na to, że doznała krzywdy w domu gdzie przebywała sama z osobą stosującą wobec niej przemoc i obawia się braku osoby mogącej potwierdzić jej słowa.

Być może obawia się osoby, od której doznała tej przemocy, bądź boi się o swoje dzieci. A może brak jej wiary we własne możliwości lub wstydzi się ujawniać lub prosić o pomoc. Być może nie wie o twoim istnieniu. To Ty możesz być osobą, która przerwie krąg milczenia.

Świadek przemocy

Być może słyszysz lub widzisz, że jedna z osób będących ze sobą w związku krzyczy na partnera, bije go, niszczy przedmioty będące w domu, słyszysz płacz dziecka spowodowany tym, że jest ono krzywdzone. Być może usłyszałeś historię swojej znajomej, przyjaciółki, kogoś z rodziny, w której opowiadała Tobie o doznawanej przemocy. Znaczy to, że jesteś świadkiem przemocy w rodzinie.

W przypadku powzięcia informacji o przemocy powinieneś zawiadomić o tym policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziała przemocy w rodzinie. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby będące świadkami użycia przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (art. 12.2.ust)

Ustawodawca nakłada szczególne obowiązki na świadków przemocy, szczególnie na osoby, które pełniąc swoje obowiązki służbowe lub zawodowe powzięły podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o jej popełnieniu, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora. (Art.12.1. ust.)

Na tym portalu w wyszukiwarce znajdziesz miejsca, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie w związku z tym, że byłeś świadkiem przemocy. Możesz otrzymać dokładne instrukcje, co możesz zrobić. W zakładce: www.przemoc.edu.pl/pomoc umieszczone są adresy instytucji, które w Wielkopolsce zajmują się pracą z osobami doznającymi, stosującymi oraz będącymi świadkami przemocy.

Drugim krokiem może być zgłoszenie się do punktu, którego oferta najbardziej odpowiada twoim potrzebom lub który znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Mity dotyczące stosowania przemocy

W powszechnym obiegu krąży wiele mitów dotyczących przemocy w rodzinie, które mogą utrudniać Tobie podjęcie działań np.

– osoba doznająca przemocy powinna sama zgłosić się na policję, jeśli tego nie robi, to znaczy, że to akceptuje.Jednak osoba doznająca przemocy być może obawia się reakcji osoby stosującej przemoc, być może jest przez nią zastraszana.

– osoba doznająca przemocy, sprowokowała, bądź zasłużyła sobie na akt przemocy. Jednak osobą odpowiedzialną za zastosowanie przemocy jest jedynie osoba tą przemoc stosująca. To ona mogła postąpić inaczej.

– zgłoszenie sprawy na policję nic nie da. Jednak przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Zgodnie z art. 207§1 kk czyn taki jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Często dopiero rozpoczęcie procedury karnej powoduje, że osoby stosujące przemoc zaczynają zauważać lub zmieniać swoje postępowanie.

– przemoc jest wtedy, kiedy osoba doznająca przemocy została pobita. Jednak art. 207§1 obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną, ekonomiczną, czy seksualną.

Bycie świadkiem przemocy powoduje, że powinieneś zawiadomić o tym policję. Tu praktycznie twoja rola się kończy. Za pomoc ofierze odpowiedzialne są specjalnie do tego powołane służby. Policja i prokuratura z kolei zajmie się ewentualnym ustalaniem winy osoby stosującej przemoc.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112