Rawicz: Program korekcyjno – edukacyjny

Rawicz: Program korekcyjno – edukacyjny 17 października 2017

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu rozpoczęły się zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczna edycja programu potrwa do 4 grudnia br.. Zajęcia grupowe odbywają się w godzinach popołudniowych, w każdy kolejny poniedziałek w siedzibie PCPR.
Program prowadzony jest przez certyfikowane trenerki p. Lidię Młody i p. Monikę Juszkowską (pracownice PCPR) w oparciu o „Trening Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi”. Do programu przystąpiło 8 osób skierowanych przez sąd oraz zespoły interdyscyplinarne działające w gminach powiatu rawickiego. Program obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112