Razem możemy więcej! O współpracy instytucji w Poznaniu

Razem możemy więcej! O współpracy instytucji w Poznaniu 27 listopada 2017

Razem możemy więcej!” to seminarium poświęcone podsumowaniu 6-letniego okresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Poznaniu (część ewaluacyjna) i określeniu jego dalszych działań zwiększających skuteczność jego pracy (część projektowa) ze szczególnym nastawieniem na polepszenie współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami.

W seminarium wezmą udział dyrektorzy instytucji zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pani dr Marta Mazurek Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w prace Zespołu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 grudnia 2017r. o godz. 10:00 – 14:00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17. W razie jakichkolwiek pytań  można kontaktować się z Panią Martą Kempińską – mailowo marta_kempinska@mopr.poznan.pl  lub telefoniczne: 618609905

Ramowy_program_seminarium

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112