Relacja z VI Wielkopolskiej konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”

Relacja z VI Wielkopolskiej konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy” 13 grudnia 2019

W dniu 9 grudnia 2019 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się VI Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”. Uczestniczyło w niej około 300 specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pierwsza część konferencji poświęcona była WSPARCIU specjalistów. Agnieszka Zachmann, w ramach wprowadzenia do problematyki superwizji, zaprosiła uczestników konferencji do kilkunastominutowej regukacji i relaksacji i regulacji. Grażyna Pisarczyk opowiedziała o różnych aspektach superwizji pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej, Tomasz Posluszny przedstawił zagadnienia najczęściej omawiane w trakcie superwizji pracy z osobami stosującymi przemoc domową. Olimpia Piłat-Pawlak natomiast zaprezentowała cele i formy superwizji w pracy socjalnej. Druga część konferencji służyła przedstawieniu ZAGROŻEŃ. Renata Durda opowiedziała o wypaleniu zawodowym. Aneta Kokot przedstawiła wybrane aspekty pracy terapeutycznej z osobami doznającymi mobbingu czyli przemocy w pracy. Tomasz Chełek wystąpił z prezentacją poświęconą zagrożeniom dzieci i młodzieży w Internecie. W trzeciej części konferencji zatytułowanej PROJEKTY Joanna Cieszyńska omówiła aktualne działania podejmowane w projekcie „Wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, którego istotną częścią jest nasz portal www.przemoc.edu.pl. Przedstawicielki Okręgowego Ośrodka Pomocy Ofiarom Przestępstw w Poznaniu – Justyna Piekarska i Marzena Affeldt przedstawiły ofertę nieodpłatnego wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie.

Pomiędzy wystąpieniami ekspertów na forum, przy stoliku „z jaskółkami” Agnieszka Zachmann spotykała się również z ekspertami, którzy recenzowali dla uczestników konferencji wybrane przez siebie książki poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i czasopismo „Niebieska Linia”.  Uczestnicy konferencji mieli możliwość wylosowania recenzowanych książek oraz rocznej prenumeraty czasopisma „Niebieska Linia”. Prenumeratę na rok 2020 „szczęśliwa jaskółka” przyniosła pani Kindze, psychopedagogowi z Zespołu Interdyscyplinarnemu w Nekli.

Organizatorami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prezes Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.  Konferencję współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który zapewnił elegancką przerwę kawową, a jej partnerem był nasz portal www.przemoc.edu.pl.

Na VII Wielkopolską konferencję „Interwent skuteczny wobec przemocy” zapraszamy już jesienią 2020 roku.

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112