Rodzina w kryzysie w Szamotułach

Rodzina w kryzysie w Szamotułach 14 listopada 2017

Blisko 100 przedstawicieli różnych podmiotów uprawnionych do niesienia pomocy rodzinom pogrążonym w kryzysie uczestniczyło w środę 8 listopada 2017 r. w konferencji pt. „Rodzina w kryzysie” współfinansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska stawia na rodzinę”. Podczas trwającego kilka godzin spotkania w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach eksperci z różnych dziedzin omawiali ważne w tym zakresie zagadnienia.

Środową konferencję otworzyła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach Iwona Lembicz-Kwatera. Przywitała zaproszonych gości oraz zaprosiła do wysłuchania prelegentów. Następnie pan Marek Mudant – trener, mediator, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie, były funkcjonariusz policji w stopniu nadkomisarza przedstawił status dziecka jako świadka i ofiary przemocy w rodzinie   w procedurze Niebieskiej Karty. Opowiedział też, jak wygląda procedura odebrania dziecka z rodziny uwzględniając zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie. Dr Maja Stanisławska – Kubiak – psycholog z Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przestawiła formy i mechanizmy przemocy wobec dziecka. Justyna Piekarska – kurator zawodowy          w Sądzie Rejonowym Grunwald i Jeżyce w Poznaniu omówiła rolę kuratora rodzinnego wobec rodziny w kryzysie. Na zakończenie sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Maria Taront przedstawiła zagadnienie ubezwłasnowolnienia jako formy ochrony osób chorych i przeciwdziałania dezintegracji rodziny.

Organizatorami konferencji byli Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Informacja i zdjęcie za: OPS SZAMOTUŁY

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112