Śrem dla rodziny: Kierunki rozwoju. Czterodniowa konferencja

Śrem dla rodziny: Kierunki rozwoju. Czterodniowa konferencja 4 października 2018

Śrem dla rodziny – kierunki rozwoju to wydarzenie w nowej formule, przełamujące schematy, konkretne, optymistyczne, innowacyjne, a także odpowiadajace na potrzeby lokalnej społeczności. Czterodniowe wspólne spotkanie połączy w sobie interesujące wykłady specjalistów, dyskusję i warsztaty praktyczne. Celem działania jest nie tylko edukacja, lecz również budowanie relacji pomiędzy grupami zawodowymi, których zadaniem jest dobra jakość życia mieszkańców gminy.

Uczestnicy, podczas dwóch pierwszych dni – 10 i 11 października 2018 – będą mieli okazję wziąć udział w serii wykładów ukazujących kontekst działań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałania przemocy, a także w panelach eksperckich i warsztatach rozwijających fachową wiedzę. Ważnym zagadnieniem poruszanym na konferencji będzie też tematyka związana z określeniem miejsca seniorów w rodzinie oraz przestrzeni publicznej, zwłaszcza w kontekście aktywności obywatelskiej, jak i potrzeb osób starszych. Tej tematyce poświecone będą dwa kolejne dni konferencji – 12 i 13 paździerka 2018.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

PROGRAM KONFERENCJI

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112