Swarzędz: Dyżury specjalistów

Swarzędz: Dyżury specjalistów 14 lutego 2018

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu udzielane jest wsparcie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą w rodzinie, separacją, rozwodem, przewlekłymi chorobami. Specjaliści udzielajacy wsparcia psychologicznego pelnią dyżury w poniedziałki w godz.  8.00-18.00, środy i czwartki w godz. 8.00-14.00 oraz piątki w godz. 9.00-16.00. Ponadto w poniedziałki w godz. 17.00-18.30 czynny jest punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie. Z kolei porady prawne udzielane są w poniedziałki w godz. 16.00-19.00, a w sprawach karnych i dotyczących przemocy w rodzinie także we wtroki w godz. 13.00-18.00.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25. Ustalenia terminu konsultacji można dokonać osobiście odwiedzając siedzibę OPS lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 616512650.

Źródło:  OPS SWARZĘDZ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112