Swarzędz: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Swarzędz: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 18 lutego 2020

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub osobą jej najbliższą. Jesteś świadkiem przestępstwa lub osobą najbliższą dla świadka to możesz uzyskać pomoc w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstw w Swarzędzu, w sytuacji takich przestępstw jak: przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja), przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo), przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała), przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności), przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie), wypadki komunikacyjne.

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, oraz osoby jej najbliższe uzyskają bezpłatną: pomoc prawną, pomoc mediacyjną, pomoc psychologiczną, pomoc psychiatryczną, wsparcie opiekuna osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Świadek przestępstwa oraz osoby mu najbliższe uzyskają bezpłatną pomoc psychologiczną.

Ośrodek oferuje również pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.: pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej, pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych oraz świadczeń zdrowotnych i lekarstw, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mieści się przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu i czynny jest w środy i w czwartki w godz. od 14.30 do 18.30. Kontakt telefoniczny: tel. 539106106. 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112