Szamotuły: Szkolenie o przemocy stosowanej wobec dziecka

Szamotuły: Szkolenie o przemocy stosowanej wobec dziecka 16 listopada 2017

W dniu 7 listopada 2017 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja odbyło się szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach. Skierowane było do pracowników Ośrodka, Aresztu Śledczego oraz funkcjonariuszy Policji.

Tematyka szkolenia dotyczyła przemocy stosowanej wobec dziecka i odbierania dziecka z rodziny oraz działań członków grup roboczych oraz zespołu interdyscyplinarnego w ramach prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Omówione zostały sytuacje niestandardowe w procedurze, takie jak: młodociany sprawca przemocy, sprawca przemocy chory psychicznie czy przemoc opiekuna prawnego wobec osoby niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej.

Szkolenie przeprowadził pan Marek Mudant, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener, mediator, członek Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonariusz Policji oraz specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Z wielką pasją podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc.

Informacja i zdjęcie za: MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112