Cykl nieodpłatnych szkoleń online poświęconych problematyce przemocy w rodzinie (6-29.12.2021)

Cykl nieodpłatnych szkoleń online poświęconych problematyce przemocy w rodzinie (6-29.12.2021) 26 listopada 2021

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej zaprasza na nieodpłatne szkolenia online dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  W okresie od 6 grudnia do 29 grudnia 2021 na platformie ZOOM odbędzie się cykl jednodniowych sześciogodzinnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów i superwizorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policjantów, pedagogów, psychologów, terapeutów, przedstawicieli ochrony zdrowia i innych specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie.

Tematy i terminy poszczególnych szkoleń

Szkolenie nr 1:

Diagnozowanie przemocy w rodzinie oraz praktyczne aspekty wspierania klientów w procedurze „Niebieskie Karty”;

Terminy: 6.12.2021, 8.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021

Szkolenie nr 2:

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”.

Terminy: 9.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 21.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Szkolenie nr 3:

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”.

Terminy: 9.12.2021, 10.12.2021, 14.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 18.12.2021, 19.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Szkolenie nr 4:

Praca z dzieckiem krzywdzonym oraz na rzecz dziecka krzywdzonego, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”

Terminy: 6.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021

Szkolenie nr 5:

Praktyczne aspekty pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – superwizja pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Terminy: 7.12.2021, 8.12.2021, 10.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Szkolenie Nr 6:

Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc

Terminy: 9.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo przysługuje osobom pracującym na terenie powiatów, które występują jako partnerzy projektu: jarociński, kaliski, kolski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, turecki, złotowski oraz m. Poznań.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego pod adres: fundacja@pcps.pl

Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie przekazana następnego dnia roboczego po otrzymaniu formularza. W sytuacji braku takiej informacji prosimy o kontakt z koordynatorką szkolenia (nr tel. i @ na końcu niniejszego zaproszenia).

Nie wprowadza się jakichkolwiek limitów w zakresie liczby szkoleń, na które mogą zgłosić się zainteresowane osoby oraz liczby osób mogących wziąć udział w szkoleniach z jednej instytucji / organizacji / zespołu interdyscyplinarnego. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba może uczestniczyć minimalnie w jednym a maksymalnie w sześciu zaproponowanych szkoleniach tematycznych.

Każda uczestniczka / każdy uczestnik szkolenia zobowiązana / zobowiązany będzie do posiadania sprzętu (np. komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu) oraz kamery internetowej i mikrofonu wyłącznie do własnego, indywidualnego wykorzystywania w czasie szkolenia. Nie będzie możliwe uczestnictwo w szkoleniu bez sprawnej kamery internetowej i sprawnego mikrofornu oraz w sytuacji jednoczesnego korzystania z tego samego sprzętu przez dwie lub większą liczbę osób. Dlatego uprzejmie prosimy o zadbanie by spełnione zostały te minimalne wymogi techniczno-organizacyjne. Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączonym regulaminie. Zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularzy zgłoszeniowych na poszczególne szkolenia.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

REGULAMIN SZKOLEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (docx)

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112