W powiecie szamotulskim wokół rodziny

W powiecie szamotulskim wokół rodziny 24 listopada 2017

W dniu 22 listopada 2017r. odbyła się IV konferencja „W powiecie szamotulskim wokół rodziny„. Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów na co dzień działających na rzecz pomocy rodzinom, w tym pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, koordynatorzy pieczy zastępczej. Po otwarciu konferencji przez Starostę Powiatu Szamotulskigo Pana Józefa Kwaśniewicza pierwsza z prelegentów – psycholog Magdalena Szutarska przedstawiła metodę pracy z dzieckiem „Kids Skills” (Dam Radę!) jako narzędzie wspierające proces zmian w pracy z dzieckiem. Metoda ta jest oparta na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach i jest skuteczną formą oddziaływań nie tylko wobec dzieci. Kolejne wystąpienia dotyczyły problematyki przemocy w rodzinie, a szczególnie sposobów motywowania osób stosujących przemoc do zmiany. W czasie konferencji odbyła się również prezentacja nowej odsłony portalu www.przemoc.edu.pl dokonana przez Tomasza Posłusznego. W dalszej części konferencji dr Magdalena Arczewska opowiedziała o tym czym jest szeroko rozumiane „dobro dziecka” z perspektywy różnych specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą rodzinie. Konferencja przyczyniła się do pogłębienia wiedzy o sposobach pracy z rodziną.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112