To możesz być TY! Warsztaty w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wielkopolskim

To możesz być TY! Warsztaty w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wielkopolskim 22 listopada 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w ramach działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi przeprowadziło warsztaty psychoedukacyjne pn. „To możesz być Ty” w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wielkopolskim. Działaniami objęto wszystkie klasy tj. 200 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Klaudię Konieczną oraz Andrzeja Hercoga ze Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” będącego autorem komiksu w oparciu o który realizowano warsztaty. Zajęciom towarzyszyła wystawa w auli szkolnej pozyskana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którą otworzyła dyrektor PCPR Agnieszka Brambor-Nolka. Zmuszanie do żebractwa czy prostytucji, wykorzystywanie do niewolniczej pracy, czy wreszcie handel organami jako formy handlu ludźmi są wszechobecne w naszej codzienności. Nieuświadamiane co nie znaczy nieistniejące. Szacuje się, że jest to trzecie przestępstwo gospodarcze w skali świata. Każdy z nas spotkał na ulicy żebrzącą kobietę z maleńkim dzieckiem czy też proszącą o jałmużnę osobę niepełnosprawną. W dużych miastach czy wakacyjnych kurortach dzieci sprzedające kwiaty w późnych godzinach wieczornych to widok powszechny. To nie wybór tych osób. Żebrają bo są zastraszane, odurzane alkoholem czy narkotykami, krzywdzone przez przestępców, traktowane jak przedmiot. Zebrane pieniądze nigdy nie trafią do ich rąk, a do ludzi ich nękających. Jak zwalczać zjawisko handlu ludźmi? Nie dawaj pieniędzy, nie kupuj! Tylko w taki sposób możemy sprawić, że mafii przestanie się to opłacać. Któż z nas nie widział prostytutek stojących przy pobliskich drogach? One także nie stoją tam z własnego wyboru, choć mogłoby się tak zdawać. Chcąc uniknąć wstydu przed ujawnieniem kompromitujących zdjęć, które im podstępem zrobiono, chcąc chronić zdrowie i życie swoich bliskich godzą się „ współpracować” … Tylko zaprzestanie przez mężczyzn korzystania z usług kobiet prostytuujących się może przeciwdziałać temu procederowi. Należy także dodać, że również mężczyźni zmuszani są do świadczenia usług seksualnych, często o charakterze homoseksualnym. W naszym społeczeństwie powszechne stały się wyjazdy do pracy za granicę. Nigdy nie dowiemy się ile z osób wyjeżdżających zmuszanych było do niewolniczej pracy czy prostytucji. Nie dowiemy się, gdyż one tego nie powiedzą. Ze strachu. Ze wstydu. Z poczucia niemocy. Po jakimś czasie wyjadą znowu werbując inne osoby. Dlaczego? Dlatego, że ich oprawcy je do tego zmuszą. Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi? Nie wierz w okazje! Szukaj rzetelnych informacji o warunkach pracy i pobytu za granicą np. w Krajowym Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnym. Nie oddawaj nikomu swoich dokumentów. Ustal hasło bezpieczeństwa, którego w razie konieczności użyjesz w rozmowie telefonicznej z najbliższymi.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112