Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 19 lutego 2019

W dniach od  18 do 24 lutego 2019 odbywać się będzie kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który służy zwróceniu uwagi na konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na poprawienie sytuacji ofiar przestępstw, w tym osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie. W ciągu tego tygodnia osoby pokrzywdzone przestępstwem (bez względu na status prawny) mogą  skorzystać z bezpłatnych porad prokuratorów, adwokatów i sędziów.

Organizatorem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest Minister Sprawiedliwości w ramach prowadzonego Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej akcji pokrzywdzeni mogą skorzystać z nieodpłatnych porad i pomocy prawnej w wyznaczonych miejscach.  W Poznaniu do akcji przyłączyły się sądy, prokuratury oraz adwokaci zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Wykaz adwokatów biorących udział w akcji znajduje się  TUTAJ. Lista dyżurów w wielkopolskich prokuraturach dostępna jest  TUTAJ.

Osoba pokrzywdzona przestępstwem przemocy w rodzinie to nie tylko ta osoba, która ma taki status na mocy wyroku sądu lub w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję i nadzorowanym przez prokuratora. To każda osoba, która faktycznie doświadcza przemocy ze strony osoby bliskiej. Przemoc jest przestępstwem!

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112