Warszawa: Ogólnopolska konferencja „Jak skutecznie pomagać?”

Warszawa: Ogólnopolska konferencja „Jak skutecznie pomagać?” 25 listopada 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w dniu 2 grudnia 2019 w Warszawie organizuje Ogólnopolską konferencję „Jak skutecznie pomagać?”. W trakcie konferencji przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, a także zaprezentowane zostaną wybrane projekty nagrodzone w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie, sala im. A. Bączkowskiego (nr 107).

PROGRAM KONFERENCJI

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112